Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

Studiebesök

Vi anordnar studiebesök för både mindre och större grupper. För prisuppgift och bokning, kontakta någon av vårdkoordinatorerna

 

 

Fördjupningar och länkar
Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån