Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

Vårdprogram och riktlinjer

SCÄ har varit med och tagit fram det regionala vårdprogrammet om ätstörningar som du kan ta del av på Psykitaristöds webbplats. Gå direkt dit här!

Fördjupningar och länkar
psykiatristöd.se
Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån