Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

Nätverksmöten

När en remiss eller egenanmälan inkommit där det framgår vilka övriga vårdkontakter patienten har så kallar vi som regel till ett nätverksmöte mellan patienten, den aktuella vårdkontakten och SCÄ.

Syftet med dessa möten är att utröna vilka besvär och behov patienten har, hur respektive vårdkontakt uppfattar dessa behov, göra en bedömning om SCÄ ska/kan bidra med något samt se över hur en ev. samverkan skulle kunna se ut.

Fördjupningar och länkar
Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån