Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

För vårdpersonal

Specialiserad ätstörningsvård bedrivs i Stockholm på tre ställen. SCÄ är den största enheten och tillhör landstinget, medan Mando AB och Capio Anorexi Center är privatägda. SCÄ är den enda enheten som även tar emot patienter enligt LPT. Den specialiserade ätstörningsvården har dock inget akutuppdrag. För akut vård hänvisas till BUP eller allmänpsykiatrin.

Vårt uppdrag är att behandla patienter med allvarliga ätstörningar dvs. patienterna bör uppfylla diagnoskriterierna för ätstörning enligt DSM-IV. Till SCÄ kommer man via remiss eller genom att göra en egenanmälan. Den erhåller man antingen via länken till höger, eller genom att kontakta telefonrådgivningen. Egenanmälan kan också begäras in som komplettering till en remiss

Vårdgrannar kan vid tvekan rådgöra med vårdkoordinatorerna om patientens tillstånd. Detta kan göras per telefon.

Vi kan bistå med nätverksmöten, handledning, konsultation, information och utbildning samt arrangera studiebesök.

 

 

Fördjupningar och länkar

 

Egenanmälan »

SCÄ:s Värdegrund

Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån