Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

Vårdkoordinatorer

SCÄ har två vårdkoordinatorer med ett övergripande uppdrag att ansvara för remisshantering, samarbete med vårdgrannar och arrangemang av studiebesök.

Vårdkoordinatorerna ser till att samtliga remisser handläggs och är tillgängliga för information i väntan på behandling. De initierar också professionella nätverksmöten inför bedömning av vårdbehovet på SCÄ, där såväl patienten som inblandade vårdgrannar deltar. När behandlingsbehovet bedöms kunna tillgodoses av annan vårdgivare hänvisar de patienten dit.

SCÄ samarbetar med ett flertal vårdgrannar såsom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, andra ätstörningsenheter, vårdcentraler, barnläkarmottagningar, medicinkliniker, skolor och ungdomsmottagningar. Samarbetet kan bestå i att erbjuda konsultationer, nätverksmöten, handledning, studiebesök och utbildning. Vårdkoordinatorerna samordnar och arrangerar dessa insatser.

Våra två vårdkoordinatorer

För patienter som är 17 år eller yngre:

Kajsa Rodén, 08-123 44 159

För vuxna patienter:

Raili Ala, 08-123 44 130

(telefontider anges i telefonmeddelande)

 

Fördjupningar och länkar
Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån