Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

Konsultation och handledning

SCÄ kan erbjuda konsultation/handledning i enskilda ärenden till behandlande personal externt, exempelvis terapeuter och skolsköterskor. Konsultationerna fokuseras på hur man arbetar med maten såväl konkret som psykoterapeutiskt. Det positiva med det är att patienten kan gå kvar hos sin terapeut och få hjälp med både och.

Möjlighet finns också att vårdkoordinatorerna besöker en enhet och informerar om ätstörningar, om SCÄ, om vårdprogrammet för ätstörningar samt hur en ev. samverkan kan se ut.

Fördjupningar och länkar
Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån