Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

För vårdsökande För vårdsökande

När du kommer till SCÄ görs först en noggrann utredning (psykologisk och medicinsk) innan du erbjuds en individuellt anpassad behandling. Våra behandlingsmodeller bygger på att behandla både kropp och själ. Det görs utifrån tre grundfundament:

  1. Konkret arbete med att normalisera mat och ätande.
  2. Psykoterapeutiskt arbete för att förstå och få verktyg att hantera ätstörningen.
  3. Medicinsk behandling för att förhindra allvarliga kroppsliga problem inkl. medicinering vid behov.

Målsättningen med behandlingen är att hjälpa dig att bryta svälten/hetsätningen/ kräkningarna och att börja äta normala måltider. Vi arbetar med att bryta ätstörningssymtomen och att hitta alternativa sätt att hantera ångest, depression och tvång.

Arbetet handlar också om att förbättra självkänsla och självkännedom samt att bättre förstå och hantera samspel och relationer med andra människor. Behandlingen bedrivs i olika former - individuellt, i grupp och tillsammans med familjen.


Patientavgifter

Vi följer Stockholms läns landstings regelverk vad gäller besöksavgifter. Ett läkarbesök kostar 350 kr. Övriga besök kostar 100 kr. Ibland tas också en matavgift ut. De flesta kontokort accepteras. Frikort gäller.

Uteblivet besök eller sent lämnat återbud debiteras oavsett om frikort finns eller ej. Gäller även barn under 18 år.


Basinformation

Basinformationen är ett första led i behandlingen på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Den består av tre föreläsningar med möjlighet till efterföljande diskussion.


Vårt mål är att ge dig grundläggande kunskap om ätstörningen och information om olika behandlings-alternativ och ge dig möjlighet att ställa frågor.

Förutsättningen för deltagande är att du har varit på ett nybesök. Vill du ta med dig en anhörig eller en vän är de välkomna. Du får mest utbyte om du kommer alla tre gångerna. Deltagandet är kostnadsfritt.

 

Mina Vårdkontakter

SCÄ är ansluten till E-tjänsten Mina Vårdkontakter. Endast patienter som går på SCÄ kan använda sig av tjänsten vilket innebär att man inte kan boka tid för ett första besök via Mina Vårdkontakter. Se "vägar till behandling" hur du söker till oss.

Följande ärendetyper kan patienter som går på SCÄ välja bland i Mina Vårdkontakter:

Av/omboka tid

Förnya recept

Begär intyg

Beställ journalkopia

Beställ tid

Fördjupningar och länkar

Mina Vårdkontakter

Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån