Stockholms Centrum för ÄtstörningarStockholms läns landsting

Om ätstörningarOm ätstörningar

Någon allmänt accepterad definition av vad en ätstörning är existerar inte. För några år sedan formulerade två ledande ätstörningsforskare (Fairburn & Walsh, 2002) följande förslag, som är det bästa någon hittills åstadkommit:

”Med ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen ska inte vara sekundär till någon känd allmän medicinsk åkomma (t.ex. en hypotalamisk tumör) eller någon annan psykiatrisk störning (t.ex. ångestsyndrom).”

En ätstörning kan se ut på många olika sätt. Vanliga störningar i ätbeteendet är självsvält, dvs. ett mycket begränsat och kontrollerat ätande i syfte att gå ner i vikt, och hetsätande, dvs. okontrollerat ätande av stora mängder mat på kort tid. Båda dessa ätbeteendestörningar förekommer oftast tillsammans med olika typer av viktkontrollerande beteenden, t.ex. självframkallade kräkningar eller extremt motionerande. Kroppsvikten varierar också mycket, från svår undervikt till kraftig övervikt.

Gränsdragningen mellan olika ätstörningsdiagnoser är svår att göra och uppfattas många gånger som godtycklig. Det är dessutom vanligt att samma person växlar mellan olika diagnoser under ätstörningens förlopp. Gemensamt för samtliga ätstörningar är dock en påtaglig upptagenhet av kropp, vikt och ätande, och en självkänsla som är markant påverkad av hur dessa faktorer upplevs.

 

Fördjupningar och länkar
Maila webbansvarig
Producerad av Mediabyrån